Deze routewijzer schooluitval is te gebruiken wanneer ouders er met school niet uitkomen over wat het kind nodig heeft en om ervoor te zorgen dat leerplicht, samenwerkingsverband en school gaan werken vanuit begrip en niet vanuit dwang en drang. Een handelingsplan om te (proberen te) voorkomen dat schooluitval één of meerdere melding(en) kindermishandeling op gaat leveren wanneer passend onderwijs vanuit school en SWV ontbreekt.

Route-Wijzer-Schooluitval