Proefversie brief voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, 2 april 2021
Ik, ondergetekende, geef hierbij mijn toestemming voor de vastlegging en de weergave van mijn naam, om de belangengroep Onderwijsaffaire te ondersteunen in hun strijd rondom de vele thuiszittende kinderen, en kinderen die met passend onderwijs worstelen, in Nederland en in publiciteit met en door de belangengroep.