Artikel 1 definities

Website:  www.onderwijsaffaire.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Beheerder: belangengroep Onderwijsaffaire, Team Onderwijsaffaire

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Team Onderwijsaffaire werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Team Onderwijsaffaire geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Team Onderwijsaffaire biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Team Onderwijsaffaire is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Team Onderwijsaffaire verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Team Onderwijsaffaire kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Team Onderwijsaffaire zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Team Onderwijsaffaire kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;