Het verhaal van Y

Y, inmiddels volwassen
Op de basisschool is Y. geschorst wegens gedrag ondanks dat een bemiddelingsgesprek een positief effect had.
De schorsing bleef onduidelijk, het bezwaar ertegen werd niet afgehandeld.
Y. heeft hier veel schade van opgelopen. Op de tweede basisschool kreeg Y. een leerkracht die niet de handelingsadviezen van de GGZ kon uitvoeren die nodig waren voor onderwijs, opnieuw liep Y hierdoor schade op.
De leerkracht kreeg geen ondersteuning wegens vermeend geldgebrek bij het samenwerkingsverband. Y was suïcidaal en kwam weer thuis te zitten, zonder onderwijs, voor ruim 8 maanden. De GGZ-behandeling die hij kreeg was niet passend en na 3 maanden stopte men plotseling.
De diagnose was wel binnen 5 min gesteld.
We mochten kiezen welke van de drie diagnoses wij als ouders meest passend vonden.
Op de ingeschreven basisschool mocht Y. niet terugkomen en tegen de zin van ouders en vooral Y. moest hij naar een cluster 4 school. Weer ruim 8 maanden geen onderwijs totdat er plek was op de cluster4 (VSO) school.
De afspraken gemaakt met de VSO zijn vanaf de eerste dag al niet nagekomen, de trauma’s die Y. opliep stapelde zich op. Na 14 dagen zei de directeur tijdens een MDO (17 mensen zaten rond de tafel) waarbij Y. aanwezig was, dat we hiermee gingen stoppen omdat Y. niet leerbaar zou zijn.
Advies zorgboerderij met een klein stukje onderwijs.
De boeken voor dit onderwijs kregen we voor 3 maanden mee, de boerin moest het onderwijs maar gaan geven de school trok zijn handen ervan af.
Aansluitend kwam hij in een warm innovatieve plek met IVIO.
Het duurde ruim een ½ jaar tot de boeken hiervan compleet waren en er was verder geen toezicht van de ingeschreven school, wel op papier maar niet in de praktijk.
Rond 17 leeftijd werd er aangekondigd dat Y. uitgeschreven ging worden vanwege het niet volgen van onderwijs. Via een onderwijsconsulent werd dit teruggedraaid werd er eindelijk een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven en het onderwijs verlengd.
Toen hij 18 werd is hij zonder dat wij ouders toestemming gegeven hadden en zonder dat Y. het wist uitgeschreven en heeft nu een lopende schuld wegens onrechtmatig aanvragen van tegemoetkoming DUO die tussen zijn 18 en 19 aangevraagd was, zo dat met rust participeert zou kunnen worden naar een werkplaats met een terug naar school garantie.
Dit was tenslotte afgesproken in het OPP.
Y. is zonder onderwijs maar wel met een schuld aan de kant geschoven met lege handen.