Het verhaal van D

Onze zoon D is heen en weer geslingerd tussen regulier en speciaal onderwijs en weer terug. D was een vrolijke, heel grappige en onderzoekende kleuter die niet stil kon zitten als de muziek aanstond.
Doordat voor zijn zus fulltime HB onderwijs nodig bleek zijn wij 100 km verderop verhuisd voor een goede school. Ook D ging daar naar toe en startte in groep 2.
De HB-school stopte na 1 jaar met fulltime HB-les geven. In groep 3 begon hij gedragsproblemen te krijgen door overexcitabilities en na groep 4 moest hij vanwege handelingsverlegenheid naar Speciaal Onderwijs.
Daar konden ze hem cognitief niets bieden, maar wél nam hij het gedrag en taalgebruik van zijn klasgenoten over en ging onderpresteren.
D heeft daar een trauma opgelopen door niet Passend Onderwijs en door de ruige omgang van leerkrachten met de kinderen met voornamelijk ADHD waarmee D overigens totaal geen aansluiting had. Na 2 jaar SO kon hij weer terug naar regulier. Een goede overdracht tussen de 2 scholen bleef, ondanks afspraken en beloften, uit en in plaats van hulp in te roepen van het SWV werd het kind aan zijn lot overgelaten.
School verklaarde zich na 5 maanden handelingsverlegen en zoon zou niet welkom zijn in groep 8.
Omdat er geen OPP was opgesteld en er niet is onderzocht of school hem passend onderwijs kon bieden hebben we een klacht ingediend.
Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) heeft onze klacht gegrond verklaard: ‘Niet voldaan aan de zorgplicht en geen OPP opgesteld’, maar school legde het advies naast zich neer en weigerde de toegang tot groep 8. School wilde gewoon z.s.m. van D af, dat was wel duidelijk. In het verweer, dat school had geschreven naar de GPO, werd gedreigd met een VT-melding indien wij niet heel snel aan de wensen van school zouden voldoen. School stelde voor als noodoplossing een andere groep 8 binnen de scholengemeenschap, maar mét de voorwaarde van 7 weken proeftijd en verplicht weer een TLV aanvraag voor SO Cluster 4. We hebben 7 scholen benaderd maar niet 1 wilde D aannemen want in alle groepen 8 zaten al teveel zorgkinderen waardoor ze D er niet bij konden hebben. Ook nog onderzocht of hij vast naar VO kon, maar ook het samenwerkingsverband VO wees hem af, zonder zich grondig te willen informeren over de situatie van D.
Het inmiddels bestaande verplichte OPP staat vol fouten en aannames. School wil deze niet corrigeren. In de tussentijd heeft onze zoon gedachten aan levensbeëindiging ontwikkeld, is depressief geraakt en heeft hij een enorm laag zelfbeeld ontwikkeld waardoor hij thuis is komen te zitten.
Hij heeft ook geen vertrouwen meer in leerkrachten.
LPA eist een startdatum op een school (TOP-klas) voor zoon mét alweer de dreiging van een VT-melding, een boete, een proces verbaal of een combinatie van de 3.
Want meer dan 3 maanden thuis betekent natuurlijk dat hij officieel meegeteld moet worden met de thuiszitters. Bij de kennismaking met de TOP-klas vertelde men dat ondanks dat het SWV ons anders had verteld, een plek tot de zomervakantie niet gegarandeerd kon worden i.v.m. de tijdelijke aard van ca 12 weken. 2 dagen voor de 2e lockdown mocht hij eindelijk starten. Het heeft ons als ouders psychisch gesloopt.
We zijn moegestreden en we zijn er nog niet. Op dit moment zijn we aan het zoeken naar een VO-school terwijl het niveau nog niet eens goed duidelijk is. Tegelijkertijd moet hij misschien dit jaar ook nog naar een andere groep 8 wisselen hoewel de psychiater en therapeut dat beide niet veilig vinden voor onze zoon.
Hoe MAAK je een kind kwetsbaar!
De Wet Passend onderwijs met zijn 25 extra maatregelen om deze meer passend te maken is als 25 pleisters plakken over een ontstoken wond.
Dit gaat echt niet voldoende helpen.
De ontsteking blijft, het vlees gaat rotten met alle gevolgen van dien!