Het verhaal van M


gaat vooral over het gebrek aan informatievoorziening.
Onze zoon ( 15 jaar ASS en ADHD ) is 4 jaar geleden uitgevallen op regulier onderwijs. Dit was op een basis school waar ze ontzettend hun best deden het te laten lukken voor hem, maar waar hij in groep 7 afscheid moest nemen.
Hij heeft daarna achtereen volgens 9 maanden dagbehandeling gevolgd waar hij op hetzelfde terrein onderwijs aangeboden kreeg in een kleine setting.
Toen dagbehandeling afgerond was en bleek dat onze zoon nog moest werken aan vaardigheden en nog niet klaar was voor V(S)O werd dagbesteding geadviseerd welke een samenwerking had met dezelfde school die hem tijdens dagbehandeling van onderwijs had voorzien en waar wij ons oog al op hadden laten vallen voor een toekomstige plek op hun VSO locatie. Onze zoon zou op die manier op zijn tempo kunnen werken aan de vaardigheden op allerlei gebieden en klaar gestoomd kunnen worden voor terugkeer naar het onderwijs op die specifieke school voor kinderen met ASS.
Voor deze dagbesteding was een ontheffing van de leerplicht nodig en zo is die er ook gekomen. Niet aanvragen was dus geen optie, want dan kon onze zoon niet geplaatst worden.
De vrijstelling 5a was een feit.
Wel hebben we er op gelet dat het een tijdelijke ontheffing werd. Onze zoon heeft in de afgelopen 3 jaar onderwijs op maat aangeboden gekregen op de dagbesteding vanuit de samenwerkende VSO school.
Zij zorgde voor een leerkracht op locatie, wat een ideale constructie was.
Dat onderwijs gaat nu stoppen omdat er een termijn aan gekoppeld is en zij terug instroom naar die VSO bij onze zoon niet haalbaar achten.
Betrokkenen waaronder de school, het SWV , DB en sinds kort ook de OC zien voor onze zoon een meer praktische leerweg en wij kunnen ons daar in vinden. Betrokkenen zijn nu samen met ons bezig een maatwerk onderwijs/ zorg setting te zoeken. We zijn op een cluster 3 school gestuit waar hij deze week in besproken gaat worden. Het is nog even spannend of dat gaat lukken aangezien onze zoon wel eens een te hoog IQ zou kunnen hebben voor deze school. We zijn als ouders dus tevreden over de samenwerking met betrokken partijen.
Het enige waarvan ik denk ‘dat had ik graag anders gezien’ is ten eerste het aanbod voor kids als onze zoon (enige aanbod is blijkbaar cluster 3 terwijl hij geen lvb heeft).
En ik heb het zeer kwalijk gevonden dat we door het inzetten van dagbehandeling en dagbesteding een vrijstelling moesten aanvragen, wat dus een 5a vrijstelling werd. Wat ons nooit duidelijk is gemaakt is dat je bij aanvraag van deze vrijstelling blijkbaar de uitschrijving op school in gang zet en er dan geen school en ook het SWV niet meer verantwoordelijk is voor het onderwijs voor het kind. Je dus als je niet uit kijkt, je als het ware je kind het recht op onderwijs ontneemt. Dit heeft de afgelopen jaren wel boven ons hoofd gehangen en we zijn daar best ongerust en boos over geweest. Gelukkig is het in onze situatie niet zo zwart wit gebleken en nemen de betrokkenen desondanks hun verantwoordelijkheid, maar de onzekerheid en het afhankelijk zijn van de goodwill en beste intenties van de betrokkenen voelt gewoon niet prettig.
Dit zou gewoon geen issue moeten zijn. Ik vind daarom naast het aanbod vooral de informatievoorziening te kort schieten en ik kijk daarin met name naar de leerplichtambtenaar. In mijn optiek is de informatie voorziening omtrent vrijstellingen een taak voor deze ambtenaar, die heeft in ons geval te kort geschoten