Het verhaal van C

C is geboren met een ontwikkelingsachterstand. Geen diagnoses gevonden, maar wel alle wegen en onderzoeken, fysio, ergo, (pre) logopedie, genetische onderzoeken etc. bewandeld toen hij klein was…
Wel aangemeld bij een ‘gewone’ basisschool maar omdat ze ontwikkelingsachterstand zagen staan in z’n papieren, werd hij 3 weken voor zijn 4e verjaardag geweigerd. Met hulp van het VAT en de ib’er van de basisschool, kwamen we uit bij een speciaal onderwijs school een dorp verderop. Vanaf zijn 4e ging hij met het busje van en naar school, omdat ik niet hem en zijn broer tegelijk kon brengen en halen. Na de eerste paar jaar al zei C. “ik vind het te makkelijk”.
School vind van niet, want hij deed er heel lang over… (achteraf omdat hij het saai vond) Gesprekken en het benoemen dat hij uitdaging mistte leverde niets op.
Wij ouders snapten het niet, dit is echt het maximale wat hij aan kan. Toen ook de pilaar van de school weg viel, verdween ook het gevoel van veiligheid en werd C veel gepest, geschopt enz. Hij gaf aan dood te willen, sliep slecht en elke ochtend was een strijd om hem naar school te krijgen. 

Wijkteam ingeschakeld, kinderarts weer opgezocht en heel veel buisjes bloed verder, bleek een andere school de beste oplossing. 

Toen naar de stad. Qua afstand iets verder, maar school maakte een goede indruk en ook dit was met busvervoer te regelen. 

Na geweldige start een zomervakantie met daarna een andere klas, juf en geen uitdaging. Communicatie liep stroef, ligt aan de ouders.
Dit is echt maximale wat kind kan. Kwamen niet verder met directie, ib en juf… Gelukkig zomervakantie….
Start schooljaar, weer andere klas en juf. Niet de juf die je eerst zou krijgen, maar deze juf had het vertrouwen gewonnen. Tijdens de corona tijd is ze 2x langs geweest. Geen rooster of werk, ga maar in gynzy (een schoolprogramma) verder. Omdat ik (mama) op de bso werk en al op een gewone basisschool een jongen begeleidde, hebben we elke dag een schema gemaakt en hadden we als doel om zoveel mogelijk werelden 100% te maken, uiteindelijk wat extra uitdaging gekregen. C. Stortte zich op Engels, topo, enz. Voor de zomervakantie te horen gekregen dat C de beste van de klas was… 

Nu dit schooljaar.. Weer nieuwe klas, wisseling van leerkrachten (nu zijn 3e al dit jaar). Krijgt schoolwerk van klassen lager, mist weer uitdaging, veel pesterijen, saaie gynzy, heel vaak dezelfde antwoorden. En nu thuiswerken gestopt is, staat van spelling alles waar wij zo hard aan gewerkt hebben, weer dicht. Lessen staan lang niet altijd open en de werelden die nog open staan raken vol… Geen vriendjes enz

Wij hebben nu weer wijkteam ingeschakeld, want slapeloze nachten beginnen weer, uitdaging mist maar is volgens school echt zijn niveau. 

Ik ben in gesprek met bestuurslid van mijn werk, raadslid en wethouder om kinderen die iets meer hulp nodig hebben of anders leren niet weg te stoppen, maar te kijken of er bij een IKC (integraal kindcentrum) een mogelijkheid is voor deze kinderen om o.a vereenzaming, busvervoer besparing, zodat er samen naar school te gaan en zo sociale contacten te houden. Ik hoor iedereen over MDO, enz maar daar lijken wij aldoor naast te grijpen, want wij krijgen geen hulp. 

De gesprekken die ik had met bestuurslid, raadsleden en wethouder (januari 2021), waren heel begripvol en geschokt dat onze zoon dit is overkomen… Nu zet ik door en hoop ik dat andere kinderen dit bespaard blijven. En hoop ik dat onze zoon naar de middelbare kan..  Dan kan hij eindelijk leren, wat hij zo graag wil. 

Jullie Facebook pagina geadviseerd gekregen van M. Super om elkaar te kunnen steunen en te weten dat je, hoe moeilijk ook, er niet alleen voor staat…
Want vergeet niet, de andere kind(eren) uit het gezin hebben hier ook behoorlijk last van. En de frustratie als ouder, dat je er niets van snapt en dat school weet wat het beste is voor je kind… Intern begeleiders (speciaal en gewoon) die onderling een gesprek hebben op jouw verzoek om te kijken of er een mogelijkheid is dat je kind in het dorp naar school kan bij zijn voetbal vrienden en waar glashard onware dingen over jou kind verteld worden waardoor gewone school weer weigerde. Enz