Het verhaal van J&B

Alles wat wij als ouders aanvragen, inzetten en doen is in het belang van ons kind. Vanuit onze onvoorwaardelijke liefde voor hen. Familie en 5 deskundigen/professionals o.a. een orthopedagoog, een onderwijsdeskundige, een onderwijsconsulent, een jeugdwerk trainer en een arts, ook huisarts en ggd arts staan achter ons hulpverlenersplan. Echter gemeente de leerplichtambtenaar blijft wijzen richting een ondertoezichtstelling (OTS) terwijl de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) probeert zonder OTS op te lossen.

MACHTELOOS voel ik me in mijn kracht en in ons recht staan maar steeds weer die tegenwerking, die ontkrachting en wij blijven rustig, medewerking verlenen, open deuren. Wij staan voor ALLES open wat goed en recht doet aan ons kind maar alleen onze nee t.o.v. 1 niet passend advies omdat ons kind met MCDD (autisme spectrum) in psychose zal raken op SO onderwijs en wij daarom een dagbesteding met proff. Zorgteam & intern onderwijs 1 op 1 passend op maat. Alle deskundigen staan achter ons hulpverleningsplan. Behalve de LPA/Gemeente en luisteren alleen naar 1 NIET passend advies van 1 arts wie GEEN expertise heeft op gebied van MCDD.

Zelfs gaat men voorbij aan de onderwijsconsulent terwijl deze vanuit hun ketenpartner-systeem werkt en adviseert ook dagbesteding met vrijstelling vd leerplicht.

Waarom zo complex doen als het zo makkelijk op te lossen is.

Onze jongste zoon kan sinds mei 2020 terecht bij dagbesteding; zo kunnen wij een nieuwe psychose voorkomen.

Onze oudste zoon heeft 6 psychoses gehad vanuit MCDD onder druk van het onderwijssysteem men hoorde onze aanvragen passend onderwijs niet, roepende in de woestijn. Zo raakte ook  de jongste in psychose door druk vanuit onderwijs, weer roepende in de woestijn.

Wij leven in een wereld op z’n kop.

Geld, bureaucratie, ketenpartners, hokjesdenken, bezuinigingen, staan boven eerlijkheid, al onze inzet, onvoorwaardelijke liefde, en het puur voorop en centraal zetten van welzijn onze kinderen

🥺

🤍🤍

Ik wens ons en ook andere kinderen, ouders, gezinnen RUST en RECHTVAARDIGHEID

🙏🏼