Het verhaal van R

R is de jongste van drie kinderen. Van alle kinderen was al snel duidelijk dat ze – hoewel erg verschillend – allemaal HB zijn. R blijkt UHB. Hij ontwikkelt zich razendsnel en gaat met 4 jaar en 9 maanden naar groep 3 voltijds HB onderwijs. Hij heeft – met veel inspanning – een maand of 9 gekleuterd. In groep 3 en 4 verloopt het prima. De juf is zelf HB en ontwerpt al het onderwijs zelf. Zelfs tijdens de 1e – langdurige – lockdown gaat het goed. Halverwege groep 5 verlaat de top-juf de school vanwege een langlopend conflict over de invulling van het onderwijs. En dan begint de ellende. R krijgt twee juffen die wel ervaring hebben met plusklassen maar nooit eerder 15 HB ers bij elkaar hebben gehad. Er is nauwelijks overdracht geweest en we gaan weer online. Het gaat helemaal mis. R voelt zich vreselijk onveilig en laat daardoor onveilig gedrag zien. De school weet er niet mee om te gaan. Hij wordt vastgepakt, versleept en vaak naar huis gestuurd. Ondertussen plast hij in bed en is hij ook thuis snel boos. We besluiten naar een andere HB school te gaan maar het gedrag wat hij zo’n 2,5 maand laat zien, staat in de weg. Dat hij daarvoor 3,5 jaar geen enkel probleem had, is niet relevant blijkbaar. Gelukkig vinden we een HB school, we zijn opgelucht dat hij weg kan bij de school waar hij duidelijk trauma heeft opgelopen. Maar ook daar gaat het niet goed. School adviseert EMDR. De therapeute weet na 4 sessies te vertellen dat R geen trauma heeft maar ASS. Voor school reden om het allemaal heel moeilijk te vinden. Wij denken niet aan ASS en besluiten een onderzoek te laten doen. Ondertussen gaat R maar 60% naar school en zelfs dan gaat het lastig. De school adviseert ons naar een Cluster 4 school te gaan kijken ivm ASS. Wij gaan een paar scholen bekijken maar zien al snel dat het nooit gaat passen. Vooral omdat er geen kennis van HB is en omdat wij zeker weten dat de problematiek elders ligt De bezochte scholen zijn het hier veelal mee eens. De zomervakantie komt er aan en we maken goeie afspraken met school over hoe in groep 6. Groep 6 begint en na 7,5 wordt R de toegang tot de school ontzegt. Geen vooraankondiging, geen brief, geen tijdelijkheid… nee: weggestuurd om we te blijven. Het SWV wordt betrokken en die willen het onderzoek afwachten dus er gebeurt niks. In oktober wordt duidelijk: geen ASS. En nu weet het SWV het niet meer. Ze komen met SMOK… wij besluiten daarop zelf op zoek te gaan. R heeft 6 maanden thuis gezeten totdat we een cluster 4 school voor hem vonden die èn trauma en HB expertise heeft We rijden wekelijks 800 km maar het gaat goed met hem en ondanks alle gemiste onderwijstijd ziet het er naar uit dat hij – begeleid – naar het VO kan volgend schooljaar.