Het verhaal van L

Mijn zoon L
Op de basisschool gedoubleerd in groep 6.
De diagnose ADHD gekregen en bij tweede keer groep 6 kreeg hij medicatie.
Verdere schoolgang basisschool liep goed. IQ test was bovengemiddeld, kreeg advies HAVO/VWO. Koos voor 2-talig HAVO. Met goede moed gestart in het eerste leerjaar. Regelmaat en vele huiswerk viel tegen waardoor hij dit jaar doubleerde.
Wederom gestart in het eerste van 2-talig HAVO. Doordat leerkrachten vaak de opmerking maakte dat hij het voor de 2e maal deed en het dus makkelijk voor hem moest zijn, zakte de moed hem in de schoenen. De druk was te groot met als oorzaak dat hij steeds vaker verzuimde. Wederom negatief advies voor doorstroom naar het 2e leerjaar. Hij moest afstromen naar VMBO-T leerjaar 2 op dezelfde school.
Hij was inmiddels door 2x doubleren ouder dan zijn overige klasgenootjes, dit werkte tegen hem. Ook kreeg hij hier regelmatig te horen dat hij de oudste was, het allemaal wel moest begrijpen en weten omdat hij tenslotte van de HAVO kwam. Omdat hij van HAVO kwam had hij nog geen Duits gehad en liep dus in feite 1 jaar achter. Het inhalen en de hulp was erg slecht. Het stapelde zich op.
Veel verzuim waardoor LPA werd ingeschakeld. Regelmatig overleg met LPA, orthopedagoog, mentor, hulpverlener en ouders. Mentor is 2x bij overleg geweest en haakte toen af. Vanuit school was er geen vertegenwoordiger meer, zij lieten dit over aan de orthopedagoog. Het waren gesprekken waar echt totaal niets uit kwam.
Op een gegeven moment wilde hij zelf naar een andere school. Gesprek gehad, zij gaven aan dat hij welkom was maar dat het beter was dat hij het schooljaar zou afmaken. Het probleem was echter dat hij vanuit VMBO-T verder zou moeten afstromen naar VMBO-Kader. 2 weken voor de schoolvakantie kregen wij van de school van zijn keuze te horen dat hij niet welkom was omdat hij naar Kader zou moeten. Zij gaven aan dat hij, gezien zijn IQ, zich zou gaan vervelen en dat dan het probleem van verzuim alleen maar erger zou worden. Wij hebben gelijk contact opgenomen met de LPA, want hoe nu verder. Zij was heel er duidelijk “hij moest naar school”, verder geen enkele hulp vanuit haar. Zelfs een afspraak met het SWV kreeg ze niet voor elkaar. Zelf hebben wij toen alle scholen in de omgeving een brief gestuurd met onze noodkreet en de vraag of zij open stonden voor een gesprek. Welgeteld van 3 scholen een reactie terug mogen ontvangen. 1 school gaf aan geen ruimte te hebben en bij de 2 andere scholen zijn wij op gesprek geweest.
Ook zij gaven aan dat Kader onder zijn niveau was maar dat er geen andere mogelijkheid was. Ook hebben wij gekeken naar MBO-Entree. Zelfs hiervoor een aanmelding gedaan maar dit liep heel erg slecht. Tegen oktober van dat jaar nog geen bericht. Uiteindelijk is hij in oktober gestart op de Kader opleiding 3e leerjaar. Maar hier natuurlijk ook het probleem van achterstand vakken die hij nooit eerder had gehad. Zelf heb ik als moeder toen gelijk een mail naar zijn mentor gestuurd met de vraag hoe deze achterstand ingehaald zou kunnen worden. De reactie was dat ze dit gingen overleggen en dat ze er nog op terug zouden komen. Nou…..in eerste instantie zou hij vrijstelling krijgen voor bepaalde toetsen. Tot ineens in januari het bericht kwam dat hij toch alle toetsen, ook dit van begin schooljaar tot het moment dat hij is gestart in oktober. Verder werd het initiatief bij hem gelegd. Dit ging niet werken……een kind dat niet graag naar school gaat zal niet zelf het initiatief nemen. Het probleem met verzuim en LPA begon weer opnieuw. Wederom gesprekken met school en LPA. Hierin gaf mijn zoon aan dat hij liever een andere opleiding zou gaan doen van 4 dagen werken en 1 dag naar school. Helaas….hier ging de LPA niet in mee, hij moest van haar toch echt 5 dagen per week naar school. Omdat het verzuim alleen maar erger werd, kregen we een uitnodiging van de LPA. Zij zou een proces verbaal gaan opmaken ivm het verzuim. Het was inmiddels al weer bij na einde schooljaar. Zelf hebben wij op een gegeven moment een onderwijsconsulent ingeschakeld en hij heeft goede gesprekken met ons gehad. Hij wees ons op een alternatief “school” traject. Echter hier moest de LPA toestemming voor geven. Wij hebben, zonder deze toestemming, een intake gehad en hij is daar gestart. In oktober 2020 moest hij voorkomen bij de rechter ivm het verzuim. Inmiddels had de onderwijsconsulent een advies opgemaakt, kinderbescherming was ingeschakeld en ook zij hadden een advies opgemaakt. Ons geluk was dat de LPA inmiddels met pensioen was gegaan. Haar opvolger was niet aanwezig bij de rechtszaak, hij had een vervanger gestuurd. Na ons verhaal gedaan te hebben bij de rechter kreeg onze zoon eindelijk de toestemming om met het alternatieve traject door te gaan.
De druk van 5 dagen per week naar school is weg. Hij is weer vrolijk en zet zich in voor het op maat gemaakte/gesneden traject. Wij hebben goede hoop dat hij er, ook zonder diploma, komt.