Het verhaal van F

Het verhaal van F (zusje van G)
F maakt de situatie van G mee, is zich erg bewust van het feit dat niet passend onderwijs veel, heel veel problemen met zich meebrengt met name voor haar moeder. F houd het vol tot de 2e VO (Havo- VWO) ze geeft aan dat ze denkt dat ze het hier niet gaat redden, we nemen initiatief door in gesprek te gaan met school maar worden niet gehoord, dan maar zelf op zoek naar een andere school.
F is zeer initiatiefrijk zoekt naar ander onderwijs en leest en leert en we gaan samen op bezoek, bij democratische scholen, bij scholen met een andere onderwijsstructuur. F komt al snel tot de conclusie dat het bottom-up aanbod blijft, dat er geen alternatief is waarbij er top-down gekeken wordt wat moet je weten doen om een diploma te halen. Gezien haar creativiteit is Agora nog een optie, helaas komt ze daar niet door de aanname procedure – geen ervaring met HB thuiszitters.
Gezien het feit dat ik heb geleerd van de situatie met G, heb ik F laten onderzoeken om zwart op wit te hebben wat haar onderwijsbehoeftes zijn. IQ van >145 en coachende top-down begeleiding en uitdagingen en betrekken van F bij proces. Helaas school geeft aan handelingsverlegen te zijn, samenwerkingsverband heeft geen passend (U)HB aanbod. Dus ook hier zelf aan de slag gegaan IVIO past (nog) niet omdat de bottom-up werkwijze geen aansluiting heeft bij haar behoeftes.
Ik kan hier nu niet aangeven waar we in het proces zitten omdat de situatie dan te herkenbaar is, maar we zijn er helaas nog niet. Twee hoogbegaafde (gevoelige) kinderen, een hoogbegaafde moeder die begrip heeft voor mogelijkheden en onmogelijkheden van ons onderwijs, een moeder die al vanaf 2014 van het kastje naar de muur gestuurd is en weer terug, moeder van 2 prachtige mensen die zich bijzonder mooi ontwikkelen en op hun manier een bijdrage leveren aan hun omgeving met trouwe vrienden en volwassenen die beseffen dat ze beiden niet in het schoolsysteem passen, maar dat dit niet betekend dat ze zich niet bovengemiddeld kunnen ontwikkelen. Ik heb vertrouwen in mijn kinderen, helaas heb ik geen vertrouwen meer in ons onderwijssysteem en heb ik mijn vragen ten aanzien van de verwijzing van onderwijs naar jeugdhulp op basis van? – wat nu blijkt is dat er geen vertrouwen lijkt te zijn in mij als ouder en daardoor wil men controle uitoefenen, of in de nette bewoording zicht houden op. Dit alles op basis van het feit dat ik een alleen zorgende ouder ben met twee niet schoolgaande kinderen, over profilering en Unconsious Bias gesproken.